คนที่เป็น vhl เป็นได้อย่างไร ?

VHL เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม นั่นคือจะพบภายในครอบครัว สามารถผ่านมาทาง ปู่ ย่า ตา ยาย ของคุณสู่พ่อแม่ของคุณ และสู่คุณ โดยส่วนใหญ่ พ่อแม่ของคุณ คนใดคนหนึ่งย่อมเป็น vhl ผู้ปกครองที่มี vhl สามารถส่งต่อ vhl ให้คุณได้ เหมือนกับลักษณะภายนอกของคุณ (สีผม หรือ สีตา) คุณอาจมีสมาชิกคนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่มี vhl เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย พี่ชาย พี่สาว น้า หรือลุง vhl ไม่ใช่โรคเดียวที่พบภายในครอบครัว ยังมีโรคอื่นๆอีกที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้

คุณไม่สามารถติด vhl จากคนอื่นได้โดยการสัมผัส หรือการติดไข้จากพวกเขา ทุกคนที่เป็น vhl นั้นเป็นมาแต่กำเนิด

เป็นเรื่องยากมากที่ vhl จะไม่ถูกส่งต่อจาก พ่อแม่ สู่ลูก บางครั้งลูกคนแรกของครอบครัวจะเป็น vhl นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาทำอะไรให้เป็น vhl พวกเขาต้องเห็นมาแต่กำเนิดเท่านั้น

VHL is a hereditary disease,which means that it is found in families.It can be passed on from your grandparent to your parents and then to you.Most likely one of your parents also has VHL.A parent with VHL can pass it on to you just like other traits (hair color or eye color) without knowing it. You may have other family members who have VHL as well,like a grandparent,brother,sister,aunt,or uncle. VHL is not the only disease found in families.There are many other diseases that are hereditary as well.

You cannot get VHL from another people by touching them or by catching their cold.Every person who has VHL is born with it.

In very rare cases,VHL may not be passed on from a parent to child.Sometimes a person is the first one in their family to have VHL.This does not mean that they did anything that caused them to have VHL;they were just born that way.

เนื้องอกของคนที่เป็น vhl เป็นมะเร็งหรือไม่?

บางครั้งเนื้องอกก็กลายเป้นมะเร็ง แต่บางครั้งก็ไม่เป็นมะเร็ง มะเร็งเกิดขึ้นเมื่อเนื้องอกมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายไปตามส่วนต่างๆของร่างกายอย่างไม่สมควร แต่ส่วนมากเนื้องอกของคนที่เป็น vhl จะไม่กลายเป็นมะเร็ง บางครั้งเนื้องอกที่โตขึ้นบริเวณไต จะกลายเป็นเนื้องอก แต่หากแพทย์ตรวจพบเนื้องอกนั้นเร็ว พวกเขาสามารถนำมันออกได้หากคุณต้องการ ทุกคนสามารถเป็นมะเร็งได้ไม่ใช่เฉพาะคนที่เป็น vhl

Tumors sometimes turn into cancer and sometime they do not. Cancer happens when certain types of tumors grow too much and spread to places in the body they shouldn’t. But, most of the time, VHL tumors are not cancerous. Sometimes tumors that grow on the kidneys can turn into cancer, but if doctors catch these tumors early, they can remove them if you needed. Anyone can get cancer, not just people with VHL.

คนที่เป็น vhl มีการเติบโตของเนื้องอกอย่างไร?

ทุกคนมีความแตกต่างกันแม้แต่ภายในครอบครัวเดียวกัน

บางคนอาจจะมีเนื้องอกไม่มากระหว่างชีวิตของพวกเขา บางคนมีมาก หรือบางคนก้ไม่มีเลย

บางคนมีเนื้องอกขึ้นแค่ส่วนเดียวของร่างกาย บางคนมีตามส่วนต่างๆของร่างกาย

บางคนมีเนื้องอกโตในส่วนเดียวของร่างกายมากกว่า 1 ครั้ง

ถ้าคุณมีเนื้องอก นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจำเป็นต้องกลัว แพทย์ของคุณจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของพวกเขาจับตาดูมันอย่างใกล้ชิดว่ามันจะไม่กลายเป็นปัญหา

คนที่เป็น vhl ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเนื้องอก คนอื่นๆก็สามารถเป็นได้ในทุกๆส่วนของร่างกายหรือไม่ พวกเขาก็มี vhl

Every person is different,even within the same family.

– Some people may have a few tumors during their whole life,some people may have more,and some people may never have any.

– Some people may only have a tumor in one part of their body,and some people may have tumors in different parts of their body.

– Some people may even have tumors grow in one part of their body more than one time.

If you get a tumor it doesn’t mean that you need to be scared.Your doctors will spend most of their time watching it closely in order to make sure it doesn’t cause a problem.

People with vhl are not the only people who can get tumors.Anyone can get a tumor anywhere in their body whether they have VHL or not.

บริเวณที่พบเนื้องอกของคนที่เป็น vhl

คนที่เป็น vhl จะมีเนื้องอกเกิดตามส่วนต่างๆของร่างกาย บริเวณที่สามารถพบเนื้องอกได้แก่

สมอง:สมองเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในบริเวณศีรษะ เป็นอวัยวะสำคัญที่ควบคุมการทำงานของระบบประสาทในร่างกาย ความคิด และควบคุมการทำงานของร่างกาย

แนวกระดูกสันหลัง:สันหลังเป็นกลุ่มกระดูกเหมือนวงแหวนต่อกัน ลงมาตามหลังของคุณ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระดูกสันหลัง เส้นสีเขียวในรูปคือแนวกระดูกสันหลัง ที่เชื่อมกระดูกสันหลังเข้าด้วยกันและส่งคลื่นสัญญาณจากสมองไปตามส่วนต่างๆของร่างกาย

ตา:คืออวัยวะที่ใช้ในการมองเห็น ทำให้คุณสามารถมองเห็นและรับแสงได้

หู:เป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับเสียงทำให้คุณสามารถรับเสียงต่างๆได้ มีความสำคัญในหารทรงตัว

ไต:อยู่ภายในช่องท้องหรือบริเวณกระเพาะอาหาร เป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่ในการกรองเลือดและกำจัดของเสียในรูปของยูเรีย

ต่อมหมวกไต:ต่อมหมวกไตอยู่เหนือไต ควบคุมฮอร์ดมนหรือส่งสารเคมีสู่เซลล์อื่น

ตับอ่อน:เป็นอวัยวะที่อยู๋หลังกระเพาะอาหาร ช่วยย่อยอาหารในกระเพาะอาหาร

People who have VHL may have tumors in different parts of their body.These tumors could be found in the following areas:

Brain:Your brain is located inside your head;it is your body’s main control center for your nervous system;your brain helps you think;and also controls your how your body work.

Spinal cord:Your spine is a set of bones,like a stack of rings,that run down your back.It is also called your backbone.The green line in the drawing represents the spinal cord,running like a wire down through those bones,carrying signals between your brain and all parts of your body.

Eyes:Your eyes are organs of sight,which allow you to see and detect light.

Ears:Your ears are organs of hearing,which allow you you to listen to sounds;your ears are also important for your sense of balance.

Kidneys:Your two kidneys are located in your abdomen or stomach area;your kidneys are organs that filter your blood and get rid of waste products by turning them into urine.

Adrenal glands:Your adrenal glands are found above your kidneys;they control hormones messengers that send signals from one cell to another.

Pancreas:Your pancreas is an organ that is behind your stomach; it helps digest the food in your stomach.

เนื้องอก(tumors) คืออะไร?

ร่างกายของคนเราสร้างขึ้นจากเซลล์หลายล้านเซลล์ แต่ละเซลล์มีหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น เซลล์ผิวหนัง เซลล์สมอง หรือเซลล์ไต เป็นต้น เซลล์ที่ปกติจะสร้างเซลล์ที่เหมือนพวกมันและเติบโตด้วยความเร็วปกติ แต่ถ้าเซลล์ไตเติบโตด้วยความเร็วที่มากกว่าปกติ ก็อาจจะมีเนื้องอก(tumors)ในไตได้ เนื้องอก(tumors)คือเซลล์ที่เกาะรวมกันเป็นกลุ่มและไม่เหมือนเซลล์ปกติแต่อย่างใด สำหรับคนเป็น vhl เนื้องอก (tumors)จะโตขึ้นเหมือนกลุ่มน็อตเล็กๆ

คนที่เป็น vhl จะมีถุงน้ำ(cysts)อีกด้วย ถุงน้ำ(cysts)ไม่ใช่เนื้องอก ถุงน้ำ(cysts)คือ สิ่งที่เก็บของเหลวไว้ภายใน มักจะพบในไตหรือตับอ่อน ถุงน้ำ(cysts)ส่วนใหญ่ที่อยู่ในช่องท้อง จะไม่เป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพและอวัยวะสามารถทำงานได้ตามปกติ

Our body is made up of millions of cells.Each cell has a job to do,such as being a skin cell,a brain cell,or a kidney cell.Healthy cells normally make copies of  themselves as they grow at a normal pace.But,if a kidney cell starts growing faster than normal,a tumor can form in the kidney.A tumor is a clump of cells that do not behave like normal cells anymore.With people who have VHL,their tumors grow like small knots bunched together.

People with VHL can also grow cysts,which are not tumors. A cyst is a collection of fluid or liquid that is often found in the kidneys and pancreas. Most cysts in the abdomen do not cause health problems, and the organs usually work normally with them.

แปลภาษาไทยเองหากผิดพลาดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ ^_^

vhl คืออะไร?

vhl หรือ โรค von Hippel-Lindau  ซึ่งมาจากชื่อของนายแพทย์ 2 คนที่เป็นผู้ค้นพบ คือ Dr.Eugen von Hippel และ Dr.Arvid Lindau  โรค vhl เป็นโรคที่พบได้ยากเมื่อเทียบกับโรคอื่นๆ แม้จะมีคนที่เป็นได้ยากและมีคนเป็นไม่มาก แต่ยังคงมี่คนหลายพันคนที่เป็นโรค vhl

เนื่องจากคนที่เป็น vhl ไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคนี้ เพราะ ผู้คนส่วนใหญ่ที่เป็น vhl จะรู้สึกเหมือนปกติ คนที่เป็น vhl จะมีโอกาศเป็นเนื้องอก(tumors)และถุงน้ำ(cysts)มากกว่าคนปกติที่ไม่เป็น vhl

VHL stands for von Hippel-Lindau disease.It is named after two doctors who first discovered it:Dr.Eugen von Hippel and Dr.Arvid Lindau. VHL is a rare disease,which means that compared to other known diseases,there aren’t many people in the world who have it.But ,even though it is rare,there still are thousands of people around the who do.

Just because a person has VHL,it does not mean they are sick.Most people with VHL usually feel fine.Having VHL means that a person has a greater chance of growing tumors or cysts in certain parts of their body than someone who doesn’t have VHL

แปลภาษาไทยเองหากผิดพลาดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ ^_^

pccpcom1

pccpcom1 เป็นเว็บที่อาจารย์ยุภาพร ใช้สั่งการบ้านเด็กม.1 โรงเรียนจุฬาภรณฯปทุมธานี (เพิ่มไว้เพื่ลืมจะได้เข้ามาดู  ^_^;;)

siamgreengold ชุมชนแห่งสมุนไพร

http://www.siamgreengold.com  เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติจากชุมชนออนไลน์ค่ะ มีสินค้ามากมายเกี่ยวกับสุขภาพและการทำความสะอาดที่ทำจากสมุนไพรค่ะ เช่น นำ้ยาอเนกประสงค์ นำ้ยาล้างจาน นำ้ยาซักผ้า ที่ผลิตจาก มะกรูด มะเฟือง ฯ นอกจากนี้ก็มี แคปซูล ขมิ้นชัน บอระเพ็ด มะรุมฯ งาดำโรยข้าว ฯลฯ เป็นต้น นอกเหนือจากสินค้าเพื่อสุขภาพแล้ว ยังมีบทความต่างๆที่เกี่ยวกับสมุนไพรและการดูแลรักษาตนเองโดยไม่พึ่งสารเคมีอีกด้วย